Veerle Lesire - blog - energie

Creëer meer energie voor jezelf en ontdek je eigen kracht

20 april 2022

Om een positieve verandering te creëren bij jezelf of in je leven, moet je je eerst bewust worden op welk vlak of vlakken verbetering nodig is.

Als je hier niet bij stilstaat, loopt je leven gewoon elke dag, dag in dag uit, jaar in jaar uit op dezelfde manier verder.

Een mens denkt gemiddeld 60 tot 70 000 gedachten per dag.
90% van die gedachten zijn dezelfde als de dag voordien.
80% van die gedachten zijn negatief!

Omdat je steeds hetzelfde denkt, maak je vaak dezelfde keuzes en ervaar je dezelfde dingen die dezelfde emoties creëren.

Je leeft vanuit routine, dit staat haaks tegenover weldoordachte keuzes maken om je leven en jezelf te optimaliseren. Je kan pas veranderen door je bewust te worden van wat je onbewust denkt en doet.

Omdat 95% van je denken onbewust is, weet je niet waar je gedachten het meest naar afglijden gedurende de dag. De meeste mensen trachten een verandering aan te brengen met de 5% bewuste gedachten die ze ervaren. Dat is zeer moeilijk omdat je veel kans hebt dat 95% van je gedachten een goede reden hebben om te blijven doen wat je altijd deed en jou dus zullen tegenwerken.

Wil jij wel iets fundamenteel veranderen in je leven, dan moet je eerst je gedachten, je gedrag en vooral je emoties leren kennen die jou verankeren in het verleden.

Als je je niet bewust bent van wat jou allemaal tegenhoudt en van waar je eigen kracht zit om dit op te lossen, kan je deze kracht ook niet aanwenden om je leven een positieve wending te geven.

Als volwassene heb je de neiging om onbewust het emotionele klimaat dat vroeger thuis heerste opnieuw te creëren.

Dat is op zich niet goed of fout, het is voor jou wat je kent als “thuis”.

Je behandelt jezelf min of meer op dezelfde manier als je ouders jou behandelden.

Soms herhaal je in je hoofd bijna exact dezelfde woorden als diegene die je in je jeugd thuis vaak hoorde. Je houdt ook van jezelf en moedigt jezelf aan op dezelfde manier als er als kind van jou gehouden werd en hoe jij als kind aangemoedigd werd.

Als er veel van jou gehouden werd en als jij veel gesteund en aangemoedigd werd, dan is er veel kans dat jij op dezelfde positieve manier met jezelf omgaat.

Jij gelooft in jezelf en in je eigen talenten en je slaagt erin om stabiele relaties te handhaven.

Jouw manier van in het leven staan is gebaseerd op je eigen kracht en geeft jou energie.

Als jij daarentegen een moeilijke jeugd had, opgroeide in een emotioneel onstabiel gezin met afwezige ouders of ouders die zelf veel problemen ondervonden, dan is er veel kans dat jij niet weet hoe je van jezelf kan houden.

Dit is geenszins een reden om je ouders te verwijten. Zij zijn waarschijnlijk zelf in een benarde situatie opgegroeid en zij konden ons niet leren wat ze zelf niet wisten.

Misschien had je wel een stabiel gezin maar maakte je een trauma mee?

In beide gevallen is je aandacht hoogstwaarschijnlijk vooral naar buiten gericht in een poging jezelf veilig te houden. Je bevindt je in een continue staat van alertheid en dat kost bakken energie. Je hebt helemaal geen controle over de buitenwereld, dus de energie die je steekt in trachten controle uit te oefenen op uiterlijke omstandigheden of andere mensen, die ben je sowieso kwijt.

Waar jij je aandacht plaatst, is waar jouw energie naartoe gaat.

Er is zeer veel in de buitenwereld wat jouw aandacht kan trekken, dus waar jij energie aan kan verliezen: je social media, je email, je ouders-broers-zussen, je partner, je kinderen, je vriendinnen, je huis, je eten, je financiën, je ex-partner, de televisie, je werk, je emoties: je voelt je niet gezien of slecht behandeld en je herhaalt dit verhaal oneindig in je hoofd, je lichaam is niet zoals jij het zou willen, …

Vanaf het moment dat jij jouw aandacht wegneemt van al die zaken buiten jou, als je stopt met het analyseren van al die dingen en je aandacht naar binnen richt, geef je jezelf de kans om contact te maken met jezelf en met je eigen gevoelens. Je innerlijke wereld wordt op dat moment belangrijker dan de buitenwereld. Je geeft al deze energie aan jezelf en maakt keuzes die voor jou positief zijn. Stel je voor hoeveel energie je dan ter beschikking zou hebben!

Met de oefeningen die je ontvangt als je je inschrijft voor mijn mini reeks, zet je alvast een eerste stap in de goede richting.

Onbewust controle trachten uit te oefenen op de buitenwereld is één manier om makkelijk veel energie te verliezen, een andere manier is je leven leiden op basis van jouw verborgen overtuigingen. Jouw gezin van oorsprong en de ervaringen die je meemaakte in je leven, zorgen ervoor dat jij bepaalde gedachten en overtuigingen over jezelf en de wereld om je heen vormde.

Een kind dat opgroeide tijdens een vechtscheiding, zal andere overtuigingen hebben dan een kind dat uit een gezin komt waar de ouders liefdevol met elkaar omgingen.

Iemand die het lievelingetje van de juf was, heeft andere overtuigingen dan een kind dat zich op school niet gezien voelde.

Het extraverte populaire meisje denkt anders over de wereld dan het stille introverte kind met weinig vriendjes. Zo zijn er oneindig veel voorbeelden en situaties die een invloed hebben op hoe jij jezelf en de wereld om je heen ziet.

Wat jij gelooft wordt waarheid voor jou. Als je veel geloof hecht aan je (beperkende) overtuigingen, worden ze waarheid voor jou en dat is wat je weerspiegeld zal zien in je leven. Misschien ben je je niet bewust van wat je gelooft, de meeste mensen zijn dat niet, maar als jij op dit moment niet tevreden bent met je leven en/of met jezelf, loont het zeker de moeite om te onderzoeken wat er onbewust bij jou speelt.

Ook als volwassene blijven je ervaringen de overtuiguingen over jezelf en je wereldbeeld beïnvloeden. Hoewel het dan meer een bevestiging of een uitvergroting is van je bestaande overtuigingen die als kind zijn ontstaan.

Jouw overtuigingen staan in rechtstreeks verband met je energiepeil.

Als jij je veilig, gezien en gehoord voelt in je omgeving, dan zijn je lichaam en je gedachten in rust en start je de dag met veel energie ter beschikking.

Als jij veel negatieve, onbewuste overtuigingen hebt, is je lichaam steeds op zijn hoede, klaar om te reageren, te vechten of te vluchten en dat kost zonder twijfel veel energie.

Stel, je hebt normaal gezien 100 units energie per dag ter beschikking en je bent iemand die bv vroeger gepest werd op school. Je hebt daar verder niks mee gedaan en ondertussen heb je een leuk gezin en een leuke job, maar onderliggend, diep verborgen en op slot, heb je een overtuiging overgehouden dat er toch iets mis moet zijn met jou, ergens geloof je de pesters van vroeger nog. Onbewust speelt dit jou parten, je verliest deels energie om dit gegeven op slot te houden en een ander deel energie gebruik je om misschien extra je best te doen om te bewijzen dat je succesvol bent.

Elke dag ben je dan al zeker 10 units energie kwijt om je gevoelens te onderdrukken en 10 units om te bewijzen dat je toch ok bent.

Je start elke dag met 80 units ipv 100 door een onbewuste overtuiging die je hebt.

Je hoeft zelfs niks negatief te hebben ervaren om een overtuiging over te houden die jou energie kost. Als jouw ouders bijvoorbeeld vonden dat je super hard moet werken om succesvol te zijn of ze wilden dat jij hetzelfde beroep uitoefent als jouw opa en jouw vader voor jou deden en dit beroep ligt jou niet, dan ben je elke dag al veel energie kwijt door tegen jouw stroom in te roeien vanuit een overtuiging die je meekreeg als kind.

Als je teveel negatieve verborgen overtuigingen hebt en dus teveel zaken onderdrukt, hou je op de duur niet genoeg energie meer over om je lichaam gezond en fit te houden.

Dit heeft ook een invloed op je mentale gezondheid.

Door teveel energie in onderdrukken en aanpassen te steken, krijg je het gevoel dat je machteloos bent en dat het leven voor jou niet goed loopt.

Elke keer dat je tegen jezelf ingaat omdat je het gevoel hebt dat jij jezelf moet aanpassen om iemand anders te plezieren, geef je een deel van jouw eigen energie weg.

Als je dat lang genoeg doet, ben je dat zo gewoon dat je op de duur niet meer weet wat jij zelf eigenlijk verlangt. Je bent enkel nog bezig met het beoogde effect bij anderen te behalen en je leeft je leven om anderen gelukkig te houden.

Hoe slechter jij je op de duur voelt, hoe meer negatieve emoties er ontstaan, hoe meer jij zal reageren op alles en iedereen in je leven.  Je slaapt slechter, je eet meer en ongezonder, er ontstaan meer conflicten met je naasten,…

Het goede nieuws is dat je kan leren om deze cirkel te doorbreken.

Door te leren op een vriendelijke manier je aandacht op jezelf te richten, je bewust te worden van en ruimte te geven aan jouw eigen gevoelens en emoties, leer je stilaan om contact te maken met je eigen kracht en deze als energiebron en leidraad te gebruiken voor jouw leven.

Succes en gezondheid gegarandeerd!

In het kort zou je kunnen stellen dat je jouw leven als een film kan bekijken.

Als je iets wil veranderen aan jouw film, gaat dat niet op het filmscherm, buiten jezelf.

Je kan enkel in de projector zelf een andere film opleggen. De projector ben jijzelf en als je een andere film wil zien, begin je best met andere dingen te denken die op hun beurt andere, nieuwe ervaringen en nieuwe emoties zullen creëren.

Als je geen duidelijke visie hebt van hoe de film van jouw leven er in de toekomst moet uitzien, dan is jouw film onbewust steeds opnieuw een reflectie van of een variatie op jouw verleden.

Als jij een nieuwe toekomst wil bekrachtigen: voel je eerst krachtig, leer vandaag hoe je contact maakt met jouw kracht.

Wordt een avonturier die reist in zijn innerlijke wereld en die ziet hoe die zijn uiterlijke wereld kan beïnvloeden.

Schrijf je nu in voor mijn driedelig e-mail reeks en zet je eerste stappen in de richting van een leven vol energie waar jij zelf aan het roer staat.

Ik kijk er naar uit om jou hierin te mogen begeleiden en wens je alvast veel plezier en verhelderende inzichten toe op jouw innerlijke reis.

Blijf op de hoogte
Of maak een afspraak

We starten samen aan jouw reis, reken op mij als jouw compagnon de route.
Ik leer je graag kennen en luister naar jouw verhaal.